kanálový voličTelevizní technika, vstupní díl televizního přijímače, zajišťující příjem vysílačů pracujících v rozdílných televizních kanálech. Zpracovává vysokokmitočtový televizní a zvukový signál. Skládá se z vysokokmitočtového, stupňovitě přeladitelného zesilovače, oscilátoru a směrovače. U televizního přijímače pro barevnou televizi je nutné, s ohledem na přenos barvonosných informací, dbát na dodržení elektrických parametrů (lineárnost přenosu, průběh útlumové charakteristiky, charakteristiky skupinového zpoždění v okolí barvonosného kmitočtu). Kanálový volič má zajistit v zachování vzájemného poměru nosných vln obrazu, zvuku a barvy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: volič.