kameralistika[Kameralistyka, latina], kamerální vědy – soubor administrativních a ekonomických disciplín zdůvodňujících především finanční a účetní zásady správy majetku panovníků v období rozkladu feudalismu. Kameralistika byla přednášena na univerzitách jako cykly ekonomických, právních a jiných věd. Na rozdíl od příbuzného merkantilismu pokročilejších zemí sloužil kameralismus v Německu a později v Rakousku hlavně k plnění pokladen panovníků. Znalost kameralistiky byla v 17. a 18. století vyžadována od finančních úředníků zemských komor, její jádro tvořily otázky finanční a daňové politiky státu. Kameralistika zdůrazňovala byrokratickou regulaci hospodářství, místo podpory výroby a obchodu zdokonalovala daňový systém, zabývala se také úvahami o řemeslech a zemědělství. K nejvýznamný teoretikům kameralistiky patřili v Německu K. Klock, Ch. Besold, J. Bornitz (zabývali se výlučně daňovými otázkami) a Rakušan F. W. Hornigh (blízký ranému merkantilismu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 4. 2007
Autor: -red-