Kalat Siman

MapaMěsta a obce
Poutní město v severní Sýrii s ústředním komplexem chrámu z let 459–480 (oktogon krytý pravděpodobně kopulí nad sloupem Simeona Stylity s přilehlými čtyřmi orientovanými trojlodními bazilikami), klášterem, baptisteriem a triumfální cestou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2007
Autor: -red-


Reklama: