KadmosAntické Řecko / Mytologie

Latinsky Cadmus, syn sídónského krále Agénora, bratr Európy, legendární zakladatel Théb. Při hledání zmizelé sestry zabil posvátného hada boha Área. Na radu Athény vytrhal a zasel dračí zuby z hadovy tlamy. Z nich vzešli vojáci, s jejichž pomocí Kadmos založil nové město s pevností Kadmeiou. Jako mocný král pojal za manželku Harmonii (dceru boha Área a bohyně Afrodity ), s níž zplodil několik dětí. Příběh o Kadmovi, líčený thébskými pověstmi a mýty, podán v Ovidiově stylizaci (Proměny). V novověku téma zpracováno i hudebně (opera J. B. Lullyho Kadmos a Harmonia). V lidové tradici patrná vazba na mýtus o Kadmovi ve rčení dračí setba (dílo přinášející zhoubu). Připisovalo se mu zavedení foinického hláskového písma do Řecka, jehož úpravou vznikla řecká alfabeta.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 1. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dionýsos, Frixos a Hellé.

Reklama: