Jürgen HabermasFilozofie
[Hábermas], *18.6.1929, německý sociolog a filosof, profesor univerzity v Heidelbergu a Frankfurtu nad Mohanem, ředitel Ústavu Maxe Plancka. S T. W. Adornem vedoucí teoretik tzv. kritické sociologické frankfurtské školy. Zabývá se problémy ideologie, sociologické politiky, školství a veřejného mínění. Zabýval se též rozborem a teorií prostředků komunikace. Významná díla: Strukturwandel der Öffentlichkeit (Proměna struktury veřejnosti), Erkenntnis und Interesse (Poznávání a zájem), Die neue Unübersichtlichkeit (Nová nepřehlednost), Nachmetaphysisches Denken (Myšlení po metafyzice), Der philosophische Diskurs der Moderne (Filozofický diskurz moderny).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: filozofie, frankfurtská škola, kritická sociologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: