Julius BahnsenFilozofie
[Bánsen], *20.3.1830 – †7.12.1881; německý filozof; žák Schopenhauerův. Pod vlivem idealistické dialektiky Hegelovy, kterou však chápal zkresleně, vytvořil spekulativní voluntaristický systém, v němž se světová vůle rozpadá na množství protikladných individuí (henád), jejichž rozpory jsou nepřekonatelné; odtud pesimistické závěry o nemožnosti jakéhokoliv zdokonalování světa. Hlavní dílo: Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt (Rozpor ve vědění a v postatě světa).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: charakter.

Reklama: