jodové čísloČíslo, údaj vyjadřující v procentech obsah jodu vázaného na tuk, je měřítkem obsahu dvojných vazeb. Ke vzorku se přidá nadbytek bromidu jodného a jeho nespotřebované množství se určí titrací thiosíranem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: