Jizerské horyGeomorfologický celek v České republice a Polsku ve středu Krkonošské oblasti. Nejvyšší v České republice hora Smrk, 1124 m n.m., v Polsku Zadní Kopa, 1127 m n.m. Plochá hornatina. Nesouměrný kerný reliéf na horninách krkonošsko-jizerského plutonu, ortorulách a svorech, s výraznými okrajovými svahy, zalešněné, s četnými rašeliništi. Člení se na Jizerskou a Smrčskou hornatinu. Turistický ruch. Chráněná krajinná oblast, vyhlášená roku 1967. Zaujímá Jizerské hory i jejich podhůří, celkem 350 km2. Horské pásmo s příkrými skalnatými svahy, na nichž se uchovaly přirozené smíšené porosty. Na vrcholové parovině jsou četná rašeliniště (Jizera, Jizerka), často s porostem kleče. Na území je 24 maloplošných chráněných území.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bedřichovská přehradní nádrž, Bukovec, Černá hora, Frýdlantská pahorkatina, Jizerská padesátka, Josefodolská přehradní nádrž, Kamenice, koprník, Krkonošská oblast, Mohelka, Nová louka, Novosvětský průsmyk, Smrk, Souš, Velký a Malý Štolpich.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: