Jindřich VIII. z rodu TudorovcůHistorie / Biografie
*28.6.1491 – †28.1.1547, od roku 1509 anglický král; syn Jindřicha VII. Tudora a Alžběty z Yorku. Navázal na autoritativní snahy svého otce a vytvořil absolutistickou tudorovskou monarchii. Podporoval renesanční umění. Původně byl odpůrcem reformace (1521 mu papež udělil titul Defensor fidei, Obránce víry, za vystoupení proti Lutherovi); když však papež odmítl povolit jeho rozvod s Kateřinou Aragonskou, využil tohoto konfliktu k odtržení anglické církve od Říma (1533) a stal se její hlavou (počátek anglikánské církve). Konfiskacemi církevního majetku posílil svou hospodářskou a politickou moc, potlačoval přitom vliv staré aristokracie a opíral se o tzv. novou šlechtu, vytvářenou z loajálního měšťanstva, nového úřednického aparátu a venkovské drobné šlechty (gentry). Kancléře T. Mora, který s reformací nesouhlasil, dal v roce 1535 popravit stejně jako mnohé další odpůrce. Z Jindřichových šesti manželství dvě skončila rozvodem (s Kateřinou Aragonskou roku 1533 a s Annou Klévskou roku 1540), dvě manželky dal popravit (Annu Boleynovou v roce 1536 a Kateřinu Howardovou roku 1542), Jana Seymourová zemřela při porodu v roce 1537, poslední manželka Kateřina Parrová jej přežila.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alžběta I., anglikánská církev, Anna Boleynová, Anna Klévská, Courtenay, Defensor fidei, Durham, Eduard VI., Fred Zinnemann, Hans Holbein mladší, Jana Seymourová, John Fisher, Jon Amiel, Juan Luis Vives, Marie I. Krvavá, Markéta z rodu Tudorovců, Matthew Stewart, reformace, Reginald Pole, Richard Rich, Russell, Thomas Cranmer, Thomas Howard, Tudorovci.

Reklama: