Jeremjáš[Hebrejsky Jirmjahu = vyvyšuje Jahve], *asi 650 – †587 př.n.l., judský prorok působící v Judsku v 13. roce vlády judského panovníka Jóšijáše, tj. asi kolem roku 627 př.n.l. Byl příslušníkem kněžského rodu v Anatónu. Kritizoval královu náboženskou reformu a vyžadoval návrat k původnímu kultu, očištění a založení nové smlouvy s Jahvem. Byl vystaven nepochopení a pronásledování. Po pádu Jeruzaléma a po nezdařeném pokusu o vzpouru proti Babyloňanům byl roku 587 př.n.l. odveden proti své vůli do Egypta, kde byl s největší pravděpodobností ukamenován svými soukmenovci. Je mu připisováno autorství biblických knih Proroctví Jeremjášova a Pláč Jeremjášův.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2006
Autor: -OH-

Odkazující hesla: Jeremjáš, Pláč, prorok.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: