jeřábStavebnictví / Strojnictví

Strojnictví, zařízení pro dopravování břemen ve svislém i vodorovném směru. Skládá se ze zařízení k uchopení břemen (hák, elektromagnet, drapák, kleště) zavěšeného na laně, zvedacího zařízení (obvykle na jeřábové kočce) a konstrukce pohyblivých nosných prvků. Podle konstrukce těchto prvků se rozeznává: jeřáb vozový (mostový), s mostem, po němž pojíždí jeřábový vozík (kočka), na kterém je zdvihací zařízení. Most pojíždí po kolejnicích jeřábové dráhy, obvykle uložen u stropu haly na pilířích budovy. Dále jeřáb portálový, jehož most nesou dvě vysoké nohy, které pojíždějí po kolejnicích položených na zemi. Jeřáb otočný, který má břemeno zavěšeno na pevném nebo sklopném otočném rameni. Potom jeřáb kabelový (lanový), jehož vlečný vozík pojíždí po napjatém laně. Jeřáb plovoucí (různého typu, upevněný na pontonu nebo lodi), používaný obvykle v přístavech; jeřáb věžový, rozšířený zejména ve stavebnictví, má na věžové pojízdné a otočné konstrukci sklopný výložník s protizávažím; jeřáb automobilový, montovaný na podvozku nákladního auta; jeřáb železniční s otočným výložníkem na vagónovém podvozku, používá se pro železniční montáže, popřípadě při haváriích.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: barkuna.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: