jednotková rovniceFyzika
metrologie rovnice mezi jednotkami fyzikálních či technických veličin. V jednotková rovnici se vynechává sčítání a násobení číselnými faktory, integrování a derivování. Například pro sílu F lze psát: [F] = [r ] / [t] = [m] [v] / [t] = [m] [a] nebo [F] = kg m s-1 / s = kg m s-2 = N.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: