jednotkaMatematika
Matematika, a) každý dělitel jednotkového prvku v daném oboru integrity. Například čísla 1 a -1 jsou jednotky v oboru všech celých čísel, b) při zapisování čísla v desítkové soustavě se mluví o jednotkách řádu 0, řádu 1 atd. Například 374 má 4 jednotky nultého řádu, 7 jednotek prvého řádu a 3 jednotky druhého řádu, c) jednotka délky je určitá, předem zvolená úsečka, jejíž velikost definitoricky klademe rovnou 1, d) statistická jednotka, název pro libovolný prvek statistického souboru, e) viz imaginární jednotka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: