jednofázový alternátorSynchronní elektrický točivý stroj pro výrobu elektrické energie z energie mechanické. Jeho činnost je značně ovlivněna reakcí kotvy. Reakční magnetický tok závisí v každém okamžiku na okamžité poloze pólových nástavců a je značně deformován, rovněž napětí je deformováno vyššími harmonickými kmitočty. Používá se pouze pro speciální případy, například pro napájení elektrických tratí s jednofázovou trakcí o kmitočtu 16 Hz.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 9. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: