jednička



Jeden z číselných symbolů dané číselné soustavy, například binární, dekadické, oktální, hexadecimální. Se symbolem se pracuje podle algebraických pravidel pro základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení a dělení).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: