jedinečnostlogika. Jeden ze základních problémů reprezentační teorie měření. Zjištění míry jedinečnosti numerických hodnot přiřazovaných empirickým prvkům a stanovení podmínek, za nichž škálové hodnoty mohou reprezentovat tytéž kvantitativní aspekty měřených veličin. Viz také problém jedinečnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: