jedinec a společnostSociologie
Sociologická a historická kategorie. Jednotlivec jako jedinečný příslušník lidského rodu se stává osobností, to je subjektem společenských vztahů a uvědomělé činnosti jen ve společnosti, v historicky určitých formách společné činnosti lidí. Marxismus odhalil společenskou podstatu jednotlivce a osobnosti člověka a ukázal jeho determinovanost danou soustavou společenských vztahů, kulturou a do určité míry i biologickými zvláštnostmi. Jednotlivec není ani pasívním produktem sociálního a biologického prostředí, ani subjektivistickým výtvorem vlastní vůle, nýbrž objektem i subjektem společenského vývoje zároveň. Sociální podstata osobnosti neruší význam individuálnosti jedince jako souhrnu rysů, odlišujících jej od všech ostatních. Marxismus odmítá jak buržoazní individualismus, stavějící osobnost do protikladu ke společnosti, tak maloburžoazní rovnostářství, „kasárenský komunismus“, popírající lidskou osobnost. Cílem komunismu je společnost, v níž je všestranný vývoj každého jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: