jedenáct let tyranieOznačení pro období 1629–1640 v anglických dějinách. Král Karel I. Stuart v jeho průběhu vládl, aniž svolal parlament. Panovníkova politika byla v této době ovlivňována především jeho rádci Thomasem Wentworthem (od roku 1640 hrabětem Straffordem) a Williamem Laudem (arcibiskupem). Parlament byl rozpuštěn v roce 1629 poté, co prohlásil vybírání daní bez svého souhlasu za nezákonné, stejně jako věznění osob, které nebyly postaveny před řádný soud. Jedenáct let Karlovy osobní vlády bylo poznamenáno trvalým nedostatkem peněz, který mj. omezoval anglickou zahraniční politiku. Získávání prostředků vybíráním lodní daně a dalších poplatků vyvolávalo stále větší nespokojenost. Ta rostla i v náboženské rovině, neboť arcibiskup Laud prosazoval přísná opatření zejména proti puritánům. Toto jeho úsilí vyvrcholilo roku 1637 pokusem prosadit principy anglikanismu také ve Skotsku, což vedlo k tzv. biskupským válkám. V jejich důsledku musel Karel I. svolat tzv. Krátký parlament, aby získal jeho souhlas s vypsáním daní.

Datum vytvoření: 25. 3. 2008
Datum aktualizace: 25. 3. 2008
Autor: mim

Reklama: