jedLátka rostlinného, živočišného nebo nerostného původu, popřípadě připravená synteticky, která vyvolává v organismu chorobné změny a může způsobit i jeho zánik. Za jedy se považují všechny látky, které jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Výroba, příprava, zpracování, dovoz, vývoj, výdej (prodej) a skladování zvláště nebezpečných jedů a jejich používání může být povoleno pouze organizacím, a to orgány hygienické služby, popřípadě orgány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Nedovolená výroba a držení jedů zakládá zpravidla přestupek, respektive trestný čin (trestné činy obecně nebezpečné).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: otrava.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: