ječmenBotanika
Hordeum – rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých. Známo asi 27 planě rostoucích druhů na severní polokouli. Pratypem kulturně pěstovaných ječmenů je ječmen tibetský, Hordeum agriocrithon. Jako obilovina se v současné době pěstuje hlavně ječmen obecný, Hordeum vulgare. Ječmeny se podle uspořádání klásků v klasu dělí na dvouřadé, čtyřřadé a šestiřadé. Dvouřadý ječmen je nejlepší surovinou pro výrobu sladu. Pěstování sladovnického ječmene se zřetelem na dosaženou kvalitu je možné v těchto zemědělských výrobních subtypech: řepařsko-ječném, kukuřično-ječném, řepařsko-pšeničném. Další zemědělské výrobní subtypy jsou vhodné pro pěstování ječmene pouze ke krmným účelům a k výrobě krupek. Některé druhy ječmene jsou plevelné, například ječmen myší, Hordeum murinum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: dlouhodenní rostliny, lipnicovité, slad, sláma, šrot, vidrování, Yorský poloostrov.Reklama: