Jean WahlLiteratura / Biografie
[Val], *25.5.1888 – †18.6.1974, francouzský filozof a spisovatel; profesor na Sorbonně, představitel francouzského existencialismu. Zprostředkovával zejména vlivy S. Kierkegaarda a M. Heideggera ve Francii. Jeho forma existencialismu se někdy označuje jako negativní, protože vychází z nemožnosti pozitmních výpovědí o existenci. Wahlovo myšlenf je krajně subjektivistické, považoval přírodu za symbol transcendence a filozofii za tušení transcendentna. Jeho pojetí dialektiky je blízké Kierkegaardovu, akcentuje paradoxy a zostřování protikladů. Jeho dialektika nese mystické rysy. Problematiku rozporu chápal subjektivně, dialektika mu byla návodem k extázi. Z tohoto hlediska vykládal i Hegelovu filozofii, podřizuje ji kierkegaardovským hlediskům. Hlavní díla: La pensée de 1'existence (Myšlení o existenci), L éxisten A. Wachsmann, Hannibal ante portas ce humaine et transcendance (Lidská existence a transcendence), Le mal heur de la conscience dans la philosophie de Hegel (Nešťastné vědomí v Hegelově filozofii).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2020
Autor: -red-

Reklama: