Jean Baptiste René RobinetBiografie / Filozofie
[Robine], *23.6.1735 – †24.1.1820, francouzský materialistický filozof, hylozoista. Rozešel se s jezuitismem, v němž byl vychován, hlavním dílem O přírodě se zařadil mezi francouzské osvícence. Autor rozsáhlých komentářů k slovníku P. Bayla a k Diderotově Encyklopedii. Přivítal francouzskou buržoazní revoluci a zúčastnil se její první fáze. Před smrtí se však na nátlak církve zřekl svých názorů. Filozofické koncepce Robinetovy se formovaly pod vlivem R. Descarta, J. Locka, G. W. Leibnize a E. B. Condillaka. V základu byl Robinet materialistickým filozofem, pokládal hmotu a její pohyb za nezničitelné, avšak snažil se sloučit materialismus s deismem. Připisoval veškeré hmotě organické funkce výživy, růstu, rozmnožování a dráždivosti. Vlivem Leibnize si otevřel cestu k dialektice, anticipoval do určité míry evoluční teorii, odvozoval harmonii přírody z kontrastů bytí a nebytí, života a smrti, avšak zůstal více než jiní francouzští materialisté 18. století v zajetí metafyziky. Jako filolog se zabýval francouzskou gramatikou a poetikou. Svou filozofií přírody působil na naturfilozofii Schellingovu a zčásti i Hegelovu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hylozoismus.

Reklama: