jazykový úzusJazykověda
Soubor reálných užití jazykových prostředků. Na rozdíl od jazykové normy a kodifikace se do jazykové úzu zahrnují i užití příležitostná, netradiční a nepravidelná. Odchylky od jazykového úzu se nazývají aktualizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: demokratizace jazyka, úzus.

Reklama: