jazykový svazJazykověda
Druhotné společenství jazyků se společnými gramatickými, fonologickými a lexikálními rysy, které vznikly vlivem geografických, historických, kulturních faktorů a společného substrátu, superstrátu či adstrátu (balkánský jazykový svaz).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-