jazykové právoPrávo / Jazykověda
Soubor právních norem upravujících používání národního jazyka v činnosti veřejných orgánů nebo ve styku s nimi. Důležité zejména v národnostně smíšených oblastech a pro ochranu národnostních menšin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-