jazykové povědomíJazykověda

Ssoubor individuálních i kolektivních představ o jazyce ovlivňujících způsob jeho užívání. Utváří se pod vlivem různých činitelů, k nimž patří dorozumívací praxe v různých funkčních oblastech, povaha jazykového vyučování, vlivy generační, regionální i profesní. Viz také jazykový cit.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2023
Autor: -red-

Reklama: