jazykové povědomí(Neodborný jazykový cit zastarale respektování ducha jazyka), soubor individuálních i kolektivních představ o jazyce ovlivňujících způsob jeho užívání. Utváří se pod vlivem různých činitelů, k nimž patří dorozumívací praxe v různých funkčních oblastech, povaha jazykového vyučování, vlivy generační, regionální i profesní. Viz také jazykový cit.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: