jazyková výchovaJazykověda
Činnost zaměřená k dosažení schopnosti užívat spisovné češtiny mluvnicky správně a přiměřeně cíli projevu, mimo školu jí slouží zvláště popularizace jazykové kultury (časopis Naše řeč, jazykové koutky Československého rozhlasu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-