jazyková rovinaJazykověda
Jazykový plán – důležitý předpoklad jazykovědné analýzy umožňující vysvětlit například užívání jednoho slova jako věty; relativně uzavřená část jazykového systému charakterizovaná stejnými vlastnostmi základních jednotek, vztahů mezi nimi, operací ap., přesněji jeden z hierarchicky uspořádaných podsystémů jazykově vyčleňovaných při segmentaci promluvy na jednotky různého stupně složitosti, z nichž každá rovina je vzhledem k rovině nejblíže vyšší ve vztahu formy (výrazu) k funkci (významu): jazyková rovina fonologická, morfologická, syntaktická, sémantická.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: