jazyková normaJazykověda
Souhrn ustálených gramatických a lexikálních prostředků jazyka a pravidel (jazykových, v širším pojetí i jiných) určujících jejich užívání a pociťovaných jako závazná. Jazyková norma je jev společenský, projevuje se v ní systém jazyka a je popsána v jazykovědných pracích. Někdy se jazyková norma předpokládá jen u spisovného jazyka, pak je termín jazyková norma totožný s kodifikací a porušení jazykové normy je klasifikováno jako jazyková chyba. Normou se může řídit i užívání nespisovných útvarů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-