jazyková chybaJazykověda
Odchylka od platné kodifikace pravopisné, výslovnostní, tvaroslovné aj., nevhodná volba vyjadřovacího prostředku, která je překážkou bezporuchové komunikace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: