jaterní testyLékařství
Lékařství, laboratorní biochemická vyšetření krve určená pro posouzení stavu jater a odhalení případných jaterních onemocnění. Mezi základní jaterní testy patří stanovení bilirubinu, aktivita enzymů, koncentrace albuminu a elektroforéza sérových bílkovin, vyšetření koagulace, aktivita cholinesterázy aj. Nejdůležitějším výsledkem jaterních testů je určení hladiny enzymů obsažených hlavně v jaterních buňkách. Při obměně jaterních buněk a jejich nahrazování novými dochází k uvolnění původně nitrobuněčných enzymů do okolí. Jestliže je obměna příliš rychlá nebo pokud odumírá mnoho buněk najednou (hepatitida), zvyšuje se i hladina jaterních enzymů v krevním séru. Někdy je pro přesné stanovení diagnózy provést jaterní biopsii.

Datum vytvoření: 4. 5. 2005
Datum aktualizace: 4. 5. 2005
Autor: -red-

Reklama: