jasová teplotaTeplota tělesa definovaná jako teplota absolutně černého tělesa pro Rayleighovu-Jeansovu aproximaci Planckova zákona. Používá se zejména v radioastronomii, je mírou intenzity záření na dané frekvenci. U Slunce závisí jasová teplota silně na vlnové délce (například pro λ = 1 cm je jasová teplota 6000 K, pro λ = 1 m dosahuje 106 K). Viz také zářivá teplota.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2007
Autor: -red-