jasnovidectvíJasnovidnost, lucidita – domnělá schopnost evidovat („vidět“) objektivní předměty či děje, které nejsou v přímém smyslovém dosahu jedince, prostřednictvím extrasenzorických (mimosmyslových) informačních kanálů, vnímání objektů a událostí vnější reality bez evidentní odpovídající smyslové komunikace. Nejčastěji je jasnovidectví ztotožňováno s evidencí reality v časovém posuvu. V tomto smyslu se rozlišuje jasnovidectví zaměřené do budoucnosti (prekognice) a jasnovidectví zaměřené do minulosti (retrokognice). Hypotézy, pokoušející í se vysvětlit jasnovidectví v kontextu objektivních věd (například hypotézou informačního pole), nebyly potvrzeny, přestože existují empirické důkazy o mimořádných jasnovideckých schopnostech některých jedinců (ve 20. století například G. Croiset, J. Ossowiecki).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: extrasenzorická percepce.