jaský mírPolitologie
Mírová dohoda mezi Ruskem a tureckou říší, uzavřená v městě Jasy dne 9.1.1792 a ukončující rusko-tureckou válku 1787-1791. Potvrdila platnost kűčűk-kajnardžského míru (1774) a tzv. georgijevského traktátu o odstoupení Krymu Rusku (1783). Na základě jaského míru získalo Rusko území mezi jižním Bugem a Dněstrem, Turecko uznalo ruskou hranici na řece Kubáni a zřeklo se nároků na Gruzii. Jaský mír potvrdil svrchovanost Ruska nad severním Černomořím a posílil jeho pozice na Balkáně a v Zakavkazsku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2007
Autor: -red-