Jaroslav ZvěřinaBiografie / Politologie
*18.12.1942 (Třebíč), český politik, europoslanec a sexuolog. Maturoval na třebíčském gymnáziu. V letech 1959–1965 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V období 1965–1969 zaměstnán v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod jako psychiatr, poté pracoval do roku 1977 v Táboře jako ambulantní psychiatr. Následně byl zaměstnán jako vědecký pracovník, odborný lékař, psychiatr a sexuolog v Sexuologickém ústavu 1. Lékařské fakulty a VFN v Praze, v roce 1989 se stal jeho přednostou. V roce 1990 spoluzakládal Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, jejím prezidentem byl opakovaně až do roku 2003. Do roku 2003 byl ve Vědecké radě a Komisi pro prevenci HIV/AIDS českého ministerstva zdravotnictví. V letech 1994–1999 působil jako člen výboru Světové sexuologické asociace (WAS) a Evropské federace pro sexuologii (EFS), zároveň je členem prestižních zahraničních sexuologických společností IASR a DGSW. Dále je členem správní rady Nadačního fondu Česká hlava, která byla založena na podporu české vědy. V letech 1996–2004 byl místopředsedou správní rady sdružení Podaná ruka (prevence úrazů dětí). Přednášel na kongresech a publikoval vědecké a odborné práce doma i v zahranič. Vydal učební texty Sexuologie (1991 a 1994), knížku 100 otázek o sexualitě (1990), Lékařská sexuologie (1992), 200 rad o sexualitě (1992), O politice a sexualitě (1996) a Sexuologie (nejen) pro lékaře (2003). V letech 1965–1968 byl členem KSČ. Ze strany vystoupil na vlastní žádost. Od roku 1994 je opakovaně zastupitelem v Táboře. V roce 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění za ODS. Od roku 1996 (opakovaně zvolen 1998 a 2002) je poslancem Parlamentu ČR, kde působil jako předseda výboru pro evropskou integraci. V roce 1998 byl místopředsedou poslanecké sněmovny. Od roku 2002 je jeho místopředsedou. V letech 1999–2002 byl stínovým ministrem školství. V červnu 2004 byl zvolen do Evropského parlamentu. Jako kandidát ODS je členem frakce Evropské lidové strany – Evropských demokratů (EPP-ED). V EP působí jako člen výboru pro právní záležitosti, je náhradníkem ve výboru pro kulturu a vzdělávání, místopředsedou delegace EP pro vztahy s Japonskem.

Datum vytvoření: 28. 9. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2020
Autor: -jb-