Jaroslav PuršHistorie / Biografie
*13.5.1922, český historik, profesor Univerzity Karlovy, člen korespondent (od roku 1972), akademik (1981) Československé akademie věd (ČSAV). V letech 1972–1982 člen prezídia ČSAV, od roku 1975 ředitel Ústavu československých a světových dějin ČSAV. Zabýval se zvláště hospodářskými, sociálními a politickými dějinami 18.–19. století. Věnoval se metodologické problematice historiografie zejména kvantifikačním metodám. Byl předsedou redakční rady Atlasu československých dějin. Hlavní díla: Dělnické hnutí v českých zemích, Průmyslová revoluce v českých zemích, Průmyslová revoluce (vývoj pojmu a koncepce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: