Jaroslav ProcházkaLékařství / Biografie
*15.1.1913 (Kolín) – †29.12.2003 (Hradec Králové), český lékař, profesor Univerzity Karlovy v Hradci Králové, jeden ze zakladatelů moderní plicní a srdeční chirurgie v České republice. Po maturitě v roce 1932 studoval lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně přestoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou úspěšně dokončil v roce 1938. Po krátké vojenské službě v roce 1939 nastoupil na chirurgické oddělení tehdejší Všeobecné veřejné okresní nemocnice v Hradci Králové. Zpočátku se věnoval všeobecné chirurgii a urologii. V roce 1946, po zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové, byl jmenován odborným asistentem. V roce 1947 se stala předmětem jeho zájmu především chirurgie hrudní. V roce 1952 se stal docentem. V roce 1956, po úmrtí akademika Jana Bedrny, byl jmenován do funkce přednosty chirurgické kliniky v Hradci Králové. Následně navázal na průkopnické práce svého učitele a začal se věnovat kardiochirurgii. V roce 1958 se stal profesorem chirurgie. Už v první polovině 50. let operoval stenózy plicnice a stenózy mitrálních chlopní, otevřené tepenné dučeje, v roce 1955 pak koarktaci aorty. V roce 1956 zakládal i Blalockovy spojky u Fallotovy tetralogie. O rok později uzavřel defekt síňového septa na uzavřeném (tlukoucím) srdci. V červenci 1958 jako druhý československý chirurg po profesoru Janu Navrátilovi uskutečnil svoji první operaci v mimotělním oběhu. Následně na otevřeném (zastaveném) srdci prováděl celou řadu operací, jako například operace mitrálních stenóz, plastiku mitrální chlopně (1964) apod. V roce 1966 uskutečnil první implantaci mitrální a aortální umělé srdeční chlopně v Hradci Králové. Úspěšně se věnoval také pedagogické činnosti. Dokladem schopností zaujmout společnost svým vypravěčským uměním je i jeho kniha „Ze vzpomínek chirurga“.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: hrudní chirurgie, kardiochirurgie.