Jaroslav PecenFilozofie
*3.11.1930, český filozof, profesor VŠP ÚV KSČ. Od roku 1985 působil jako ředitel Ústavu pro filozofii a sociologii Akademie věd České republiky, v letech 1960–1965 pracovník oddělení školství a vědy ústředního výboru KSČ, 1976–1984 pracovník sekretariátu ústředního výboru KSČ. Zabývá se filozofickými otázkami vědy a vzdělání, kritikou buržoazního pojetí vzdělání, vědy a společnosti, řešením otázky subjektivního činitele v rozvoji socialistícké společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: