Jaroslav Bořita z MartinicBiografie / Šlechta
*1582 – †21.11.1649, český šlechtic. Vychován jezuity v duchu bojovného katolicismu, jeden z představitelů katolické strany v době předbělohorské. Zdědil Smečno a Okoř, v letech 1609–18 byl dvorský maršálek, v letech 1617–18 purkrabí karlštejnský a místodržitel v Čechách. 23.5.1618 byl vyhozen (spolu se Slavatou) z okna Pražského hradu (2. pražská defenestrace), ale nebyl vážněji zraněn a uprchl do Bavorska. Po bělohorské porážce se vrátil do země, v roce 1621 byl povýšen do stavu říšských hrabat. Získal další majetky (město Slaný, Hořovice), zastával nejvyšší úřady v zemi (1638 nejvyšší purkrabí). Majestáty z let 1624 a 1634 získal titul vladaře smečenského domu a čestné 1. místo na sněmu po nejvyšších úřednících. Zemřel na následky zranění při obraně Prahy před Švédy (1648).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: české stavovské povstání, defenestrace, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.

Reklama: