Jaromír ŠtětinaPolitologie
*6.4.1943 (Praha), český novinář, publicista a politik. Po absolvování jedenáctiletky a maturitě na gymnáziu vystudoval v letech 1961 až 1967 Vysokou školu ekonomickou v Praze a po promoci se stal novinářem v Mladé frontě. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy byl z redakce vyhozen. Od roku 1969 nastoupil jako pomocný dělník v národním podniku Geologický průzkum. V letech 1970–1978 dálkově vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie. V sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých letech uspořádal více než dvacet přírodovědných a sportovních výprav na Sibiř a do asijských zemí. Je pokládán za zakladatele českého raftingu a jeho kniha S Matyldou po Indu se stala jakousi vodáckou biblí. V letech 1987 až 1989 uspořádal sérii politických přednášek, kvůli kterým byl vyslýchán. Po Listopadu '89 stál u založení Syndikátu novinářů a nastoupil opět jako novinář do obnovených Lidových novin. V lednu 1990 se stal na tři roky zpravodajem LN v Moskvě. V roce 1992 založil Nadaci Lidových novin a stal se jejím prvním ředitelem. V letech 1993–1994 působil jako šéfredaktor Lidových novin. V roce 1994 společně s Petrou Procházkovou založil novinářskou agenturu Epicentrum a stal se jejím šéfredaktorem. Spoluzakládal i humanitární společnost Člověk v tísni. Jako válečný reportér se zaměřoval na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe. Publikoval různé stati, několik knih, desítky dokumentárních filmů a velký počet rozhlasových a televizních pořadů. Získal několik vyznamenání a ocenění (např. cenu Ferdinanda Peroutky (1997), v roce 2000 obdržel státní vyznamenání Za zásluhy, o rok později prestižní cena SAIS – Novartis Award). V roce 2004 se rozhodl vstoupit do politiky. Na podzim uspěl v senátních volbách a jako bezpartijní byl zvolen na kandidátce Strany zelených. Je členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a členem Klubu otevřené demokracie. Je známým odpůrcem komunistické strany a je navrhovatelem zákona na její ilegalizaci.

Datum vytvoření: 16. 8. 2006
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -jb-