japonská hudbaHudba
V procesu vývoje japonské hudby se uplatnil vliv korejské a zvláště čínské hudební kultury, významné bylo působení hudebního umění Indie a zemí jihovýchodní Asie, od 19. století evropských zemí a USA. – Světská vokální a instrumentální japonská hudba byla od 7. století spojena s tanečním dramatem gigaku a s divadelními žánry dengaku a sarugaku. Pod vlivem dvorní čínské hudby se formovalo dvorní umění gagaku. Národní zvláštnosti se projevily v osobitosti tónové struktury, vedle bezpůltónových pentatonických stupnicových řad se rozšířily pětistupňové řady se střídáním půltónových, celotónových a dvoutónových intervalů. Ve 14. století vzniklo lyrické drama , v němž se spojovala deklamace se scénickým zpěvem, tancem a instrumentálním doprovodem (flétna a bicí nástroje). Z hudebních nástrojů našly uplatnění zvláště strunné drnkací (šamisen, koto, biwa)e dechové (druhy fléten, hoboj, ústní harmonika) a bicí (druhy bubnů, bronzový gong, talíře). V 16. – 17. století se hudební umění demokratizovalo, v protikladu k dvornímu gagaku a k divadlu nó vzniklo divadlo kabuki a typ loutkového divadla džóruri. Hudba kabuki má charakter delší písně, v níž se kuplety pěvce střídají s instrumentálními interludii. V 2. polovině 19. století začaly do japonské hudební kultury pronikat evropské a americké vlivy. V roce 1879 byl v Tokiu založen Institut hudebních výzkumů (od roku 1886 Tokijská hudební škola). 1881 se konal první koncert evropské hudby. Hnutí za využití národního hudebního folklóru a tradic klasické japonské hudby začalo ve 40.,50. letech 20. století. Druhým hlavním směrem byla snaha o osvojení nových způsobů kompozice evropských i amerických hudebních škol. Na začátku 50. let vzniklo hnutí sborového umění, jedním z prvních kolektivů byl Ústřední tokijský sbor (založen v roce 1952). Na konci 50. let pronikl do japonské hudby vliv hudební avantgardy, v roce 1949 bylo založeno Experimentální studio. Centrem experimentální hudby se stalo město Karuizawa. V 60. – 70. letech probíhají experimenty v oblasti elektronické hudby. Centrem hudebního života je Tokio, v Japonsku působí asi 15 symfonických orchestrů (z toho šest v Tokiu, dva v Ósace). Jsou pořádány hudební festivaly v Tokiu, Ósace a Karuizawě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: