Jan ŽelivskýBiografie / Náboženství
†9.3.1422, český husitský kněz, představitel radikální husitské levice, mluvčí a ideolog pražského řemeslnictva a chudiny. V mládí byl členem premonstrátského řádu (klášter v Želivě), kolem roku 1418 přišel do Prahy a od února 1419 byl kazatelem v kostele Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském. Záhy se stal jedním z vůdčích představitelů radikálního husitismu a měl rozhodující podíl na defenestraci novoměstských konšelů dne 30.7.1419, která zajistila nastolení husitské moci v Praze. Po úspěšném zakončení vojenské výpravy pražských husitů do východních Čech na jaře 1421 získal v Praze rozhodující politické postavení. Želivského tvrdá a nekompromisní opatření, při jejichž uskutečňování nedbal vžitých norem, vedla k růstu nespokojenosti s jeho postupem mezi pražským měšťanstvem a některými husitskými hejtmany. Na základě připraveného spiknutí byl Želivský vlákán na Staroměstskou radnici, kde mu byl oznámen rozsudek smrti. V prostorách radnice byl spolu s několika svými přívrženci popraven. Popravou Želivského skončilo v Praze období převahy radikální husitské levice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: česká literatura, Jakub Vlk, Jan Hvězda z Vícemilic, Jan Sádlo z Kostelce, mnišství, Praha, pražané , reformace.

Reklama: