Jan Sokol z LamberkaŠlechta
†před polovinou 15. století, moravský šlechtic, proslulý válečník, účastník drobných válek na sklonku vlády Václava IV. V roce 1404 uhájil Znojmo proti vojenské výpravě uherského krále Zikmunda Lucemburského a rakouského vévody Albrechta II. V roce 1410 se v polovině službách významně podílel na vítězné válce Polska s řádem německých rytířů (bitva u Grunwaldu). Za husitského revolučního hnutí stoupenec táborů, v roce 1437 Zikmunda Lucemburského.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 1. 2007
Autor: -red-

Reklama: