Jan ŠindelAstrofyzika
*kolem 1375 – †1455–1458 (Praha), znám také jako Jan Ondřejův, řečený Šindel (Ioannes Andreae dictus Schindel), Joannes de Praga (Jan z Prahy) – český matematik, astronom a lékař. Pocházel z Hradce Králové, studoval v Praze, v roce 1398 se stal knězem pod jménem Joannes Andreae de Praga, v únoru 1399 mistrem pražské univerzity, v roce 1410 rektorem pražské univerzity, držitel řady církevních beneficií (od roku 1418 kanovník Svatovítské kapituly). V roce 1410 vytvořil mistr Mikuláš z Kadaně dle jeho výpočtů pražský staroměstský orloj. V časech vrcholného husitského hnutí asi v roce 1420 odešel do exilu v Olomouci. V letech 1423–1436 působil jako lékař města Norimberku. Od roku 1432, kdy ho v Sienně přijal do svých služeb, byl soukromým lékařem císaře Zikmunda. V Praze prožil posledních 20 let svého života a vyučoval na pražské univerzitě. Jeho dílo, které se skládá z několika astrologických a lékařských pojednání, bylo považováno za ztracené, ale stále existuje ve významných pražských a evropských knihovnách. V roce 1982 byla na jeho počest pojmenována planetka 3847 Šindel. Z dochovaného díla: Lectio Almagesti iuxta expositionem Thebitis – výklad Ptolemaiova Almagestu podle komentářů Thabita ibn Qurry, Lectura super Librium de numeris – Přednášky z matematiky z roku 1437, De notitia triangulorum cum notis Iohannis Schindel, Tabulae (Alphonsianae) de mediis et veris motibus planetarum super meridianum Pragensem reductae – astronomické (Alfonsinské) tabulky, které užíval ještě T. Brahe, Canones pro eclipsibus Solis et Lune per instrumentum adhoc factum invenien dis M. Iohanniss Schindel – Traktát pro výpočet zatmění Slunce a Měsíce podle přístroje, který k tomu vymyslel Jan Šindel, Compositio chilindri, De quantitate trium solidorum, Super tabulas Alphonsianas expositio, Ephemerides.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Staroměstský orloj.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: