Jan II. Komnénos*1088 – †8.4.1143, zvaný Kalojohannes, od roku 1118 byzantský císař. Nejvýznamnější císař z rodu Komnénovců. Představitel provinciální šlechty. Na Balkáně porazil roku 1122 Pečeněgy a roku 1124 Srby. V roce 1135 zvítězil nad Seldžuky. Roku 1142 obnovil byzantské panství v Malé Asii, uzavřel spojenectví s římskými císaři Lotharem III. a Konrádem III. proti vzrůstající normanské moci (Roger II.).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 4. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: