JambulosAntické Řecko
3. století př.n.l., starořecký utopista, blízký stoicismu. Výpisky o jeho názorech, dochované u Diodora Sicilského, líčí ostrov poblíž rovníku, na němž žijí lidé uctívající sluce a zbavení sociálních nerovností, povinnosti pracovat a žít v monogamii. Jeho názory ovlivnily myšlení pozdějších utopistů T. Campanelly a T. Mora.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2006
Autor: -red-