jakobíni uherštíPříslušníci uherské inteligence, ovlivnění ideami francouzské revoluce. Byli šlechtického a měšťanského původu, mnozí (například jejich ideový vůdce J.Ch.Hajnóczy) pocházeli ze Slovenska. Na jaře 1794 utvořili tajné organizace Společnost reformátorů a Společnost svobody a rovnosti. Cílem bylo vybojování nezávislého Uherska a uskutečnění reforem. V jejich programu se objevila i idea přebudování Uherska na federativní republiku, ve které by Slovensko bylo samostatným celkem. Činnost obou spolků byla odhalena, přední představitelé popraveni. Někdy byli jakobíni uherští označováni též jako účastníci Martinovičova spiknutí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: František Abaffy, József Chrisostom Hajnóczy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: