jaderná syntézaJaderná fyzika

Fyzika, jaderná reakce, slučování lehkých jader v jádro těžší. Vzniká útvar s vyšší vazbovou energií, uvolňuje se energie reakce (energetický zisk > 2 MeV na nukleon). Uskutečnění jaderné syntézy brání elektrostatické odpuzování jader. Pro vysoký výtěžek jaderné syntézy kinetická energie vzájemného pohybu jader musí být nutně větší než energie odpuzování (> 1 MeV), což odpovídá teplotě horkého plazmatu 100 miliónů K. Energetické aplikace jaderné syntézy: jádra jsou sice dostupná, ale nutno nalézt ekonomický způsob dodávání energie do terče daného objemu a hustoty (podmínka udržení jaderné syntézy). Způsoby: urychlování jader (zatím malé proudy) nebo vysokofrekvenční ohřev plazmatu s vysokou hustotou, popřípadě dodání jiné formy energie (elektromagnetické, laser). Jaderná syntéza je perspektivní zdroj energie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: George Gamow, gravitační kontraktace.

Reklama: