izotopyChemie
[Řečtina], nuklidy téhož chemického prvku, se stejným počtem protonů (stejné chemické vlastnosti), avšak s různým počtem neutronů v atomovém jádru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktinoidy, aktinon, izotopová zřeďovací analýza, Joseph John Thomson, kyslík, Lev Andrejevič Arcimovič, mionová katalýza, nosiče radionuklidů, radioaktivní prvky, rozpadový zákon, transurany, vodík, značené atomy.