izostáze[Řečtina], hypotéza o rozložení hmot ve viskózní zemské kůře, vycházející z předpokladu postupného hydrostatického vyrovnání tlaků v určité hloubce, v níž se nakonec ustavuje rovnováha mezi pevninskými litosférickými bloky a podkladem – tzv. astenosférou (tzv. magma). Podle modelu J. H. Pratta sahají kompaktní litosférické bloky do stejné hloubky, v níž spočívají na astenosférickém magmatu. Vlivem své rozdílné hustoty mají pak rozdílnou výšku – při malé hustotě vystupují nad geoid, při velké tvoří dna oceánů. Podle modelu G. B. Airyho mají jednotlivé bloky stejnou hustotu, ale různou výšku; podle Archimédova zákona plavou na magmatu vystupují-li nad geoid výše, zasahuje jejich spodní část hlouběji a naopak.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: